Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XVIII Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 103.pdf

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tułowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi


PDFUchwała nr 102.pdf

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska


PDFUchwała nr 101.pdf

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2020 roku


PDFUchwała nr 100.pdf

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


PDFUchwała nr 99.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 98.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r.