Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Rozwoju Lokalnego


Plan Rozwoju Lokalnego (PRL)...
jest dokumentem tworzonym na bazie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który zbiera wszelkie zamierzenia i plany inwestycyjne na terenie gminy na określony czas. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym do wdrażania założeń Strategii Rozwoju Gminy.  Do roku 2006 PRL był dokumentem tworzonym w celu efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. 
Struktura dokumentu "Plan Rozowju Lokalnego" opiera się na dwóch podstawowych elementach, tj. analizie społeczno-gospodarczej gminy oraz na uszczegółowionym wykazie zadań i priorytetów rozwoju gminy.

Metryczka
 • opublikowano:
  18-08-2011 09:53
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  16-07-2015 09:26
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 15744
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl