Przejdź do treści strony WCAG

III Sesja Rady Gminy Tułowice


Przewodniczący Rady Gminy Tułowice zaprasza Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w III Sesji Rady Gminy Tułowice, która odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tulowice,
ul. Szkolna 1.


PORZĄDEK OBRAD

III Sesji Rady Gminy

w dniu 16 grudnia 2014 r.

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Gminy.

  4. Podjecie uchwały w sprawie  wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice,

  5. Podjecie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady,

  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej,

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej

  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice.

 10. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze.

11. Sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady Gminy.

12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.