Przejdź do treści strony WCAG

Kadencja 2014-2018


PDFZarządzenie nr 2 z dnia 03.02.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej


PDFZarządzenie nr 1 z dnia 03.02.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej


PDFZarządzenie nr 17/2015 z dnia 08.12.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej


PDFZarządzenie nr 16/2015 z dnia 26.11.2015 r.pdf

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 14/2015 z dnia 26.10.2015.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej


PDFZarządzenie nr 13/2015 z dnia 23.10.2015 r.pdf

w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Tułowice

PDFZałącznik do zarządzenia nr 13/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 8/2015 z dnia 17.06.2015 r.pdf

w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


PDFZarządzenie nr 7/2015 z dnia 10.06.2015 r.pdf

w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


PDFZarządzenie nr 6/2015 z dnia 26.05.2015 r.pdf

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych


PDFZarządzenie nr 5/2015 z dnia 28.04.2015 r.pdf

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych


PDFZarządzenie nr 4/2015 z dnia 15.04.2015 r.pdf

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem nr 01/04 Wójta Gminy Tułowice z dnia 27 stycznia 2004 r.


PDFZarządzenie nr 3/2015 z dnia 03.03.2015 r.pdf

w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych


PDFZarządzenie nr 2/2015 z dnia 12.01.2015 r.pdf

w sprawie określenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 1/2015 z dnia 06.01.2015 r.pdf

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzedzie Gminy Tułowice