Przejdź do treści strony WCAG

Sesja VIII Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 35.pdf

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku


PDFUchwała nr 34.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012-2032”.


PDFUchwała nr 33.pdf

w sprawie przyjęcia „Kodeksu etyki radnego Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 32.pdf

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy


PDFUchwała nr 31.pdf

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele pw. św. Rocha w Tułowicach wpisanych do rejestru zabytków.


PDFUchwała nr 30.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 29.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.