Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Tułowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja IX Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 42.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków


PDFUchwała nr 41.pdf

w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach


PDFUchwała nr 40.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


PDFUchwała nr 39.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskie na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice pomiędzy ulicami Ceramiczną i 1000 – lecia „ w formie dotacji celowej


PDFUchwała nr 38.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2014 r.


PDFUchwała nr 37.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Tułowickiego Ośrodka Kultury


PDFUchwała nr 36.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetuGminy Tułowice za 2014 r.


Metryczka
 • wytworzono:
  03-06-2015
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  03-06-2015 11:55
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  03-06-2015 13:10
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 3000
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl