Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XI Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 53.pdf

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032


PDFUchwała nr 52.pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


PDFUchwała nr 51.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 50.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.