Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XVI Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 84.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r.


PDFUchwała nr 83.pdf

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach


PDFUchwała nr 82.pdf

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu


PDFUchwała nr 81.pdf

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 80.pdf

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok


PDFUchwała nr 79.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 78.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok


PDFUchwała nr 77.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 76.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.