Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY TUŁOWICE

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych
w obrębie Tułowice 

 

1.Przetarg odbędzie się dnia 10 lutego 2012 roku o godz.12;00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Tułowicach.

 

2.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca mienie gminy.

 

  - część działki nr  558 o powierzchni 120m 2  ( 0,0120 ha) położonej  w Tułowicach,   

w skład, której wejdą  trzy działki ( 4,5,6 ) po 40m 2  każda, z przeznaczeniem pod budowle i budynki.

3. Wysokość kwoty wywoławczejrówna jest połowie czynszu na określoną dzierżawę, stanowiącą uprawnienie  do nawiązania  umowy na daną nieruchomość.

   Wysokość kwoty wywoławczej na dzierżawę części działki  nr 558 o pow. 40m2 (4) wynosi     60,00 zł,

   Wysokość kwoty wywoławczej na dzierżawę części działki  nr 558 o pow. 40m2 (5) wynosi     60,00 zł,

   Wysokość kwoty wywoławczej na dzierżawę części działki  nr 558 o pow. 40m2 (6) wynosi     60,00 zł,

 

4.Wadium  w wysokości 3,00zł ( 5%) kwoty  wywoławczej  należy wpłacić do dnia  06 lutego 2012 roku  do godziny 14;00  w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach.

Wadium zwraca się po przetargu w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

5.Informacje dotyczące wszelkich dokumentów przetargowych można uzyskać
 w Urzędzie Gminy w Tułowicach,  pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                                              Teresa Kucharzak -Juszczyk