Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych w obrębie Tułowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY TUŁOWICE

OGŁASZA 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY

 OGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Tułowice położonych w obrębie Tułowice 

 

1.Przetarg odbędzie się dnia 10 lutego 2012 roku o godz.10;00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach.

2.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca mienie gminy.

  - część działki nr  558 o powierzchni 120m2  ( 0,0120 ha) położonej  w Tułowicach,   

w skład,  której  wejdą  trzy  działki  ( 1,2,3 )  po 40m 2 każda, z przeznaczeniem pod budowle i budynki.

3. Wysokość kwoty wywoławczejrówna jest połowie czynszu na określoną dzierżawę, stanowiącą uprawnienie  do nawiązania  umowy na daną nieruchomość.

   Wysokość kwoty wywoławczej na dzierżawę części działki  nr 558 o pow. 40m2 (1) wynosi     60,00 zł,

   Wysokość kwoty wywoławczej na dzierżawę części działki  nr 558 o pow. 40m2 (2) wynosi     60,00 zł,

   Wysokość kwoty wywoławczej na dzierżawę części działki  nr 558 o pow. 40m2 (3) wynosi     60,00 zł,

4.Wadium  w wysokości 3,00zł ( 5%) kwoty  wywoławczej  należy wpłacić do dnia 
06 lutego 2012 roku  do godziny 14;00  w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach.

Wadium zwraca się po przetargu w godzinach pracy Urzędu Gminy.

5.Informacje dotyczące wszelkich dokumentówprzetargowych można uzyskać
 w Urzędzie Gminy w Tułowicach,  pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                                              Teresa Kucharzak -Juszczyk