Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2014


PDFUchwała RIO nr 122/2015 z dnia 29.04.2015 r.pdf (164,99KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.


PDFUchwała RIO nr 447/2013 z dnia 11.12.2013 r.pdf (112,25KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała RIO nr 446/2013 z dnia 11.12.2013 r.pdf (131,29KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2014 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (156,44KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (245,63KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28NWS.pdf (84,90KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


PDFRb-30s.pdf (87,58KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,70KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (79,53KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,19KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (165,40KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (257,98KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28NWS.pdf (84,57KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


PDFRb-30s.pdf (87,80KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,68KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (79,67KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,43KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (167,35KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (257,65KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (167,35KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,43KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (79,74KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,15KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (171,06KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (264,48KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (88,18KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,63KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (79,45KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-PDP.pdf (75,07KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu


PDFRb-ST.pdf (63,50KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UN.pdf (67,72KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej


PDFRb-UZ.pdf (87,89KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf (88,08KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji