Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2017


PDFUchwała RIO nr 387/2017 z dnia 25.09.2017 r.pdf (1,86MB)

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku


PDFUchwała RIO nr 107/2017 z dnia 28.04.2017 r.pdf (1,78MB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFUchwała RIO nr 675/2016 z dnia 19.01.2017 r.pdf (1,27MB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała RIO nr 413/2016 z dnia 13.12.2016 r.pdf (1,68MB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2017-2020


PDFUchwała RIO nr 412/2016 z dnia 13.12.2016 r.pdf (1,56MB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała RIO nr 411/2016 z dnia 13.12.2016 r.pdf (1,56MB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwaly budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (167,77KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (266,19KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (87,84KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-28NWS.pdf (86,50KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


PDFRb-N.pdf (78,56KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (80,14KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,50KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (170,75KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (271,61KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (87,92KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-28NWS.pdf (85,88KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


PDFRb-N.pdf (78,45KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (79,98KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (84,91KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (172,32KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (269,41KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (87,94KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,73KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (80,29KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,53KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFRb-27ZZ.pdf (94,47KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


Województwo Opolskie:

PDFRb-50D.pdf (81,28KB)

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W.pdf (105,02KB)

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN.pdf (82,48KB)

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


Krajowe Biuro Wyborcze:

PDFRb-50D.pdf (75,45KB)

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W.pdf (98,64KB)

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN.pdf (82,57KB)

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


IV kwartał:

PDFRb 27S.pdf (500,34KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb 27ZZ.pdf (400,64KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb 28S.pdf (696,62KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb 30S.pdf (289,83KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb N.pdf (276,26KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb NDS.pdf (278,03KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb PDP.pdf (272,90KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych


PDFRb ST.pdf (257,14KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb UZ.pdf (287,35KB)

roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb Z.pdf (290,98KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Województwo Opolskie:

PDFRb 50D OUW.pdf (335,49KB)

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb 50W OUW.pdf (362,37KB)

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb ZN OUW.pdf (285,21KB)

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


Krajowe Biuro Wyborcze:

PDFRb 50D KBW.pdf (327,98KB)

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb 50W KBW.pdf (354,08KB)

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb ZN KBW.pdf (284,83KB)

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych