Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2011


PDFUchwała RIO nr 491/2010 z dnia 10.12.2010 r.pdf (476,68KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2011-2014


PDFUchwała RIO nr 490/2010 z dnia 10.12.2010 r.pdf (369,58KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (171,32KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (271,73KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-N.pdf (78,00KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (71,13KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,17KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (161,80KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (230,63KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (88,15KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (77,89KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (71,12KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (84,95KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (163,91KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (236,31KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-N.pdf (77,80KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (70,85KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,18KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (164,54KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (237,59KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (88,23KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,02KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (70,81KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-PDP.pdf (73,95KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu


PDFRb-ST.pdf (63,47KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UN.pdf (68,43KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej


PDFRb-UZ.pdf (86,75KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf (84,89KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji