Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2012


PDFUchwała RIO nr 556/2011 z dnia 07.12.2011 r.pdf (264,06KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2012 - 2015


PDFUchwała RIO nr 555/2011 z dnia 08.12.2011 r.pdf (222,68KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (153,44KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (225,74KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-N.pdf (77,74KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (70,83KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,50KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (153,80KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (228,83KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (88,20KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (77,83KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (71,19KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,29KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (158,22KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (229,44KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-N.pdf (77,76KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (70,87KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (84,95KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (159,15KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (227,04KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (88,16KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (77,60KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (70,84KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-PDP.pdf (73,69KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu


PDFRb-ST.pdf (63,44KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UN.pdf (68,39KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej


PDFRb-UZ.pdf (86,47KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf (85,10KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji