Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2013


PDFUchwała RIO nr 498/2012 z dnia 05.12.2012 r.pdf (485,44KB)

w sprawie przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2013 - 2016


PDFUchwała RIO nr 497/2012 z dnia 05.12.2012 r.pdf (426,17KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (152,29KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (237,10KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-N.pdf (77,51KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (71,11KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (84,95KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (159,91KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (246,38KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (88,32KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (77,86KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (71,12KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (85,18KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (161,90KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (248,37KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-N.pdf (77,89KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (70,82KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (84,83KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (163,46KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (250,37KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (89,41KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (78,48KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (71,61KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-PDP.pdf (74,06KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu


PDFRb-ST.pdf (63,88KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UN.pdf (68,21KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej


PDFRb-UZ.pdf (87,75KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf (87,96KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji