Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XLI Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf (328,29KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 2.pdf (338,23KB)

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”


PDFUchwała nr 3.pdf (304,33KB)

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf (305,52KB)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i publiczne gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową w Tułowicach


PDFUchwała nr 5.pdf (314,10KB)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 6.pdf (3,94MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej