Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2018


PDFSprawozdanie dotyczące współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym w 2018 r.pdf (115,47KB)


PDFUchwała RIO nr 351/2018 z dnia 20.09.2019 r.pdf (648,54KB)

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku


PDFUchwała RIO nr 166/2018 z dnia 26.04.2018 r.pdf (695,50KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.


PDFUchwała RIO nr 427/2017 z dnia 12.12.2017 r.pdf (111,57KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2018-2021


PDFUchwała RIO nr 426/2017 z dnia 12.12.2017 r.pdf (118,44KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (482,10KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (694,46KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (290,00KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (277,13KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (281,08KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (288,27KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Województwo Opolskie:

PDFRb-50D OUW.pdf (332,37KB)

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W OUW.pdf (360,57KB)

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN OUW.pdf (286,09KB)

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


PDFRb-27ZZ OUW.pdf (403,39KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


Krajowe Biuro Wyborcze:

PDFRb-50D KBW.pdf (328,25KB)

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W KBW.pdf (353,59KB)

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN KBW.pdf (285,71KB)

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


II kwartał:

PDFRb-27S.pdf (493,54KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28S.pdf (705,59KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30S.pdf (289,96KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (277,18KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (281,12KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (288,32KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27S.pdf (500,65KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28S.pdf (719,64KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30S.pdf (289,97KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (277,15KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (281,11KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (288,24KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (503,30KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (724,53KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (289,61KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (277,20KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (281,11KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-ST.pdf (258,09KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UZ.pdf (288,21KB)

roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf (291,86KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji