Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2018


PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r.pdf (158,86KB)

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego


PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r.pdf (156,72KB)

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego


PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Tułowic.pdf (67,46KB)


PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Tułowicach.pdf (69,39KB)


PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf (642,93KB)

w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


PDFWniosek o przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf (629,93KB)

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 5.10.2018 r.pdf (215,13KB)

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tułowic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 01.10.2018 r.pdf (2,64MB)

o obsadzeniu mandatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 1.10.2018 r.pdf (676,04KB)

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tułowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach z dnia 01.10.2018 r.pdf (278,11KB)

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tułowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28.09.2018 r.pdf (2,47MB)

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tułowice


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24.09.2018 r.pdf (310,52KB)


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18.09.2018 r.pdf (287,65KB)

w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej wTułowicach z dnia 18.09.2018 r.pdf (183,09KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dani 14.09.2018 r.pdf (145,84KB)

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


PDFDyżury Urzędnika Wyborczego.pdf (48,14KB)


PDFInformacja z dnia 10.09.20198 r.pdf (107,29KB)

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r.pdf (392,27KB)

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tułowicach


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dnia 23.08.2018 r.pdf (115,32KB)


PDFZarządzenie nr 329 z dnia 16.08.2018 r.pdf (175,63KB)

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.02.0218 r.pdf (707,36KB)


PDFInformacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22.02.2018 r.pdf (214,66KB)

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury