Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont stawów w miejscowości Goszczowice i w miejscowości Skarbiszowice


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (144,40KB)


PDFSIWZ.pdf (524,28KB)


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (463,51KB)


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (916,71KB)


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (908,49KB)


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (907,51KB)


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (909,72KB)


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (908,48KB)


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx (908,54KB)


Goszczowice PB


PDFMapa ewidencji gruntów i budynków.pdf (88,43KB)


PDFPismo ws. decyzji środowiskowej.pdf (830,21KB)


PDFProjekt budowlany-Goszczowice.pdf (136,09KB)


PDFRys.1 - Mapa poglądowa.pdf (327,13KB)


PDFRys.2 - Mapa zagospodarowania terenu.pdf (156,32KB)


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy.pdf (152,12KB)


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf (42,99KB)


PDFRys.5 - Kładka drewniana.pdf (57,06KB)


PDFRys.6 - Typy ubezpieczeń stopy skarpy.pdf (36,49KB)


PDFRys.7 - Przyczółek wlotowy przepustu, mur oporowy z gabionów.pdf (102,50KB)


PDFRys.8 - Poręcz stalowa.pdf (59,46KB)


PDFWypis i wyrys z MPZP.pdf (1,24MB)


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf (48,93KB)


Operat wodnoprawny Goszczowice


PDFMapa ewidencyjna gruntów i budynków.pdf (88,43KB)


PDFOperat wodnoprawny.pdf (188,02KB)


PDFRys.1 - Mapa poglądowa i zlewni.pdf (2,89MB)


PDFRys.2 - Mapa zagospodarowania terenu.pdf (316,25KB)


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas terenu.pdf (299,24KB)


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf (221,35KB)


PDFRys.5 - Kładka drewniana.pdf (116,96KB)


PDFRys.6 - Typy ubezpieczeń stopy skarpy.pdf (141,33KB)


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf (48,93KB)


PDFStreszczenie w języku nietechnicznym.pdf (50,01KB)


Przedmiary robót


PDFRemont stawu Goszczowice.pdf (59,67KB)


PDFRemont stawu Skarbiszowice.pdf (50,19KB)


Skarbiszowice PB


PDFMapa ewidencji gruntów i budynków.pdf (51,34KB)


PDFPismo ws. decyzji środowiskowej.pdf (830,21KB)


PDFProjekt budowlany - Skarbiszowice.pdf (123,91KB)


PDFProjekty typowe mnichów.pdf (100,18KB)


PDFRys.1 - Mapa poglądowa.pdf (154,13KB)


PDFRys.2 - Mapa zagospodarowania terenu.pdf (149,24KB)


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy.pdf (138,09KB)


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf (40,75KB)


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf (28,05KB)


PDFWypis i wyrys z MPZP.pdf (1,07MB)


Operat wodnoprawny Skarbiszowice


PDFMapa ewidenci gruntów i budynków.pdf (51,34KB)


PDFOperat wodnoprawny.pdf (198,55KB)


PDFProjekty typowe mnichów.pdf (100,18KB)


PDFRys.1 - Mapa poglądowa.pdf (1,54MB)


PDFRys.2 - Mapa zagospodawania terenu.pdf (275,08KB)


PDFRys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy.pdf (271,59KB)


PDFRys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw.pdf (221,11KB)


PDFStreszczenie w języku nietechnicznym.pdf (44,82KB)


PDFWypis uproszczony z rejestru gruntów.pdf (28,05KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (890,30KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (668,45KB)