Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Tułowice


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (147,68KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (58,88KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (589,84KB)


DOCZałącznik nr 1-Formularz oferty.doc (38,00KB)


DOCZałącznik nr 2-Wstepne świadczenie wykonawcy.doc (31,50KB)


DOCZałącznik nr 3-Oświadczenie o grupie kapitalowej.doc (25,00KB)


DOCZałącznik nr 4-Zobowiazanie innego podmiotu.doc (24,00KB)


DOCZałącznik nr 5-Wykaz pojazdow.doc (22,00KB)


DOCZałącznik nr 6-Wykaz usług.doc (27,00KB)


PDFZałącznik nr 7-Wzór umowy.pdf (379,63KB)


PDFZałącznik nr 8-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (191,00KB)


PDFZałącznik nr 9-Zestawienie ilości odpadów.pdf (153,17KB)


PDFZałącznik nr 10 - posesje zamieszkałe Tułowice.pdf (1,13MB)


PDFZałącznik nr 10a -posesje zamieszkałe Skarbiszowice.pdf (154,86KB)


PDFZałącznik nr 10b-posesje zamieszkałe Szydłów.pdf (227,23KB)


PDFZałącznik nr 10c-posesje zamieszkałe Tułowice Małe.pdf (133,87KB)


PDFZałącznik nr 10d-posesje zamieszkałe Ligota Tułowicka.pdf (143,13KB)


PDFZałącznik nr 10e-posesje zamieszkałe Goszczowice.pdf (166,09KB)


PDFZałącznik nr 11-Wykaz budynków wielorodzinnych, które należy wyposażyć w pojemniki wraz ze wskazaniem ich lokalizacji i wielkości.pdf (202,41KB)


PDFZałącznik nr 12-Wykaz posesji do obioru odpadów - niezamieszkałe.pdf (78,16KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf (1,20MB)


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (381,32KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (440,93KB)