Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja LI Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 268.pdf (208,02KB)

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 267.pdf (162,57KB)

w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna


PDFUchwała nr 266.pdf (166,36KB)

w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do projektu pn. „Po-MOC ma MOC!” jako Partner Nr 2 Spółdzielni Socjalnej „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie


PDFUchwała nr 265.pdf (161,54KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2017 r.


PDFUchwała nr 264.pdf (162,13KB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.


PDFUchwała nr 263.pdf (165,07KB)

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 262.pdf (3,72MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 261.pdf (330,85KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 260.pdf (169,50KB)

w sprawie rozpatrzenia skargi