Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (159,65KB)


UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.12.2018 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (58,43KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (516,70KB)


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (539,71KB)


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (808,35KB)


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (795,93KB)


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (92,99KB)


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (95,04KB)


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (95,12KB)


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (795,68KB)


Projekt budowlany ścieżek


PDFarkusz 1- tulowice Male do ogrodów.pdf (3,71MB)


PDFarkusz 2 - od ogrodów do zatoki autobusowej.pdf (13,60MB)


PDFarkusz 3 - odcinek PKP - ul. Przedszkolna.pdf (20,16MB)


PDFarkusz 3 - odcinek przy drodze wojewódzkiej.pdf (3,63MB)


PDFarkusz 4 - odcinek Przedszkolna - Kościelna.pdf (17,27MB)


PDFarkusz 5 - odcinek Kościelna, Morelowa i Brzoskiniowa.pdf (12,49MB)


PDFarkusz 5A - odcinek przy drodze wojewódzkiej.pdf (5,14MB)


PDFarkusz 6 mop rowerowy + oznakowanie Ligota.pdf (12,93MB)


PDFBIKE AND RIDE.pdf (2,79MB)


PDFDOCELOWE OZNAKOWANIE -droga wojewódzka.pdf (181,54KB)


PDFMOP ROWEROWY.pdf (9,64MB)


PDFOpis techniczny (zgłoszenie do Starosty Opolskiego).pdf (519,59KB)


PDFprzekrój 1-1, 2-2.pdf (385,82KB)


PDFprzekrój A-A.pdf (270,15KB)


PDFprzekrój B-B.pdf (270,86KB)


PDFprzekrój C-C.pdf (307,06KB)


PDFprzekrój D-D.pdf (311,21KB)


PDFprzekrój E-E.pdf (413,50KB)


PDFprzekrój F-F.pdf (295,03KB)


PDFprzekrój G-G.pdf (213,40KB)


PDFprzekrój H-H.pdf (229,96KB)


PDFschemat skrzyżowań wyniesionych.pdf (406,89KB)


PDFstrefa ruchu uspokojonego.pdf (492,86KB)


PDFszczegół 1 - obrzeże.pdf (110,39KB)


PDFszczegół 2 - krawężnik.pdf (111,43KB)


PDFszczegół 3 - krawężnik 2.pdf (117,96KB)


PDFUL.MORELOWA ODCINEK OD UL.SZKOLNEJ DO DZIAŁKI 75211.pdf (1,78MB)


PDFUZGODNIENIA.pdf (1,53MB)


PDFWIATA ROWEROWA.pdf (11,78MB)


Projekt kanalizacji deszczowej - Brzoskwiniowa


PDF_PW__OPIS_KD_ks_WOD_Tulowice_DROGTOM_.pdf (1,04MB)


PDF_PW_Opis technicznyy - strona tytułowa.pdf (29,04KB)


PDF_PW_Rys_1_Plan sytuacyjny.pdf (1,26MB)


PDF_PW_Rys_3_Profil_KD.pdf (450,98KB)


PDF_PW_Rys_4_Studnia.pdf (240,75KB)


PDF_PW_Rys_5_Wpust.pdf (170,93KB)


Projekt budowlany - Brzoskwiniowa


PDFOpis techniczny.pdf (515,31KB)


PDFPRZEKRÓJ 4-4, 5-5.pdf (580,96KB)


PDFPRZEKRÓJ G-G.pdf (192,63KB)


PDFPRZEKRÓJ J-J.pdf (260,93KB)


PDFPRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST.pdf (430,02KB)


PDFULICA BRZOSKWINIOWA.pdf (1,70MB)


PDFWIDOK SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO UL. SPORTOWA.pdf (644,29KB)


PDFWIDOK WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA UL GRUSZKOWA.pdf (687,46KB)


Projekt oświetlenia ul. Brzoskwiniowa i ul. Morelowa


PDFPlan zagospopodarowania Brzoskwiniowa.pdf (4,10MB)


PDFPlan zagospopodarowania Morelowa.pdf (5,10MB)


PDFProjekt komplet wykonawczy1.pdf (179,31KB)


JPEGschemat Brzoskwiniowa rys 3.jpeg (80,21KB)


JPEGschemat Morelowa rys 4.jpeg (90,65KB)


Projekt scieżki Ligota


PDFOpis techniczny ZGŁOSZENIE.pdf (164,78KB)


PDFplan 1.pdf (665,98KB)


PDFplan 2.pdf (662,19KB)


PDFplan 3.pdf (1,15MB)


PDFprzekrój konstukcyjny.pdf (346,48KB)


PDFszczegół.pdf (111,84KB)


Specyfikacje techniczne


PDFSPECYFIKACJE CAŁOŚĆ.pdf (2,19MB)


PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE - BRANŻA DROGOWA.pdf (18,89MB)


PDFSST - rozbudowa oświelenia.pdf (417,05KB)


Przedmiar robót budowlanych


PDFTułowice budowa infrastruktury rowerowej PRZEDMIAR.pdf (497,03KB)


Zmiana treści SIWZ:


PDFZmiana treści SIWZ 1.pdf (183,21KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ 1:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf (197,57KB)


Informacja z otwarcia ofert:


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (854,42KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (650,62KB)