Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2019


1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na"Zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej na halę produkcyjną wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych".


PDFWniosek 1/2019.pdf (139,88KB)


PDFPostanowienie 1/2019 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raport).pdf (139,93KB)


PDFPostanowienie 1/2019 - zawieszenie postępowania.pdf (139,90KB)


PDFRaport 1/2019.pdf (1,39MB)


PDFZawiadomienie 1/2019 - zakończenie postępowania dowodowego.pdf (139,36KB)


PDFDecyzja 1/2019.pdf (139,09KB)


2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Tułowice wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”.


PDFWniosek 2/2019.pdf (141,53KB)


PDFPostanowienie 2/2019 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raport).pdf (140,57KB)


PDFPostanowienie 2/2019 - zawieszenie postępowania.pdf (141,89KB)


PDFRaport 2/2019.pdf (36,57MB)


PDFObwieszczenie 2/2019.pdf (1 020,96KB)


PDFDecyzja 2/2019.pdf (141,73KB)


PDFWnioski zbiorowe - Starosta Opolski.pdf (3,14MB)


3. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej nr 1519 O DW 406 – Ligota Tułowicka – dojazd do Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych”.


PDFInformacja 1/2020 - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (485,76KB)


PDFWniosek 3/2019.pdf (141,62KB)


PDFObwieszczenie 3/2019 - o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (535,16KB)


PDFObwieszczenie 3/2019 - obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf (397,85KB)


PDFDecyzja 3/2019.pdf (139,53KB)


PDFObwieszczenie 3/2019 - obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (377,33KB)


PDFObwieszczenie 3/2019 - obwieszczenie o wniesieniu odwołania.pdf (309,08KB)


PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego.pdf (340,46KB)


PDFDecyzja 3/2019.pdf (139,55KB)


PDFObwieszczenie 3/2019 - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (390,71KB)


PDFZawiadomienie 3/2019 - Przekazanie skargi do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego.pdf (312,18KB)


PDFZawiadomienie 3/2019 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.pdf (260,17KB)


4. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową do produkcji  obudów baterii z zapleczem socjalnym firmy Dongshin Motech Poland Sp. z o. o. w Tułowicach przy ul. Porcelitowej”.


PDFWniosek 4/2019.pdf (140,58KB)


PDFDecyzja 4/2019.pdf (140,36KB)