Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2019


PDFSprawozdanie dotyczące współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym w 2019 r.pdf (427,48KB)


PDFUchwała RIO nr 199/2019 z dnia 26.04.2020 r.pdf (920,66KB)

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku


PDFUchwała RIO nr 199/2019 z dnia 26.04.2020 r.pdf (920,66KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.


PDFUchwała RIO nr 119/2019 z dnia 26.04.2019 r.pdf (913,60KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.


PDFUchwała RIO nr 462/2018 z dnia 16.11.2018 r.pdf (660,85KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2019-2022


PDFUchwała RIO nr 461/2018 z dnia 16.11.2018 r.pdf (734,74KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (488,93KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (727,28KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (289,87KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (277,19KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (281,08KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (288,30KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27S.pdf (714,81KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28S.pdf (1,14MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30S.pdf (196,45KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (259,37KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (193,01KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (94,92KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (743,31KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,16MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (196,53KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (258,73KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (193,01KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (94,10KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27S.pdf (737,27KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28S.pdf (1,15MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30S.pdf (196,82KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (259,21KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (193,00KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-PDP.pdf (146,14KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych


PDFRb-ST.pdf (111,59KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UZ.pdf (242,73KB)

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf (97,69KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji