Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont asfaltowej nawierzchni drogowej ul. Sportowej w Tułowicach i ul. Kolejowej w Szydłowie


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (151,08KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (353,48KB)


PDFZal. Nr 2 - projekt umowy.pdf (369,50KB)


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (31,41KB)


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (20,67KB)


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (19,13KB)


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (21,29KB)


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (20,14KB)


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx (20,07KB)


Przedmiar robót budowlanych:


PDFPrzedmiar robót budowlanych - Tułowice.pdf (216,38KB)


PDFPrzedmiar robót budowlanych - Szydłów.pdf (44,46KB)


Dokumentacja techniczna:


PDFTułowice - przekrój A-A - remont nawierczhni ul. Sportowa.pdf (1,15MB)


PDFTułowice - przekrój 1-1 - remont nawierczhni ul. Sportowa.pdf (494,84KB)


PDFTułowice - plan zagospodarowania - remont nawierczhni ul.Sportowa.pdf (1,27MB)


PDFTułowice - opis techniczny - remont nawierzchni ul. Sportowa.pdf (195,80KB)


PDFSzydłów - mapa sytyuacyjna - remont nawierczchni ul. Kolejowa.pdf (266,74KB)


PDFSzydłów - przekroje poprzeczne - Remont nawierczhni ul. Kolejowa.pdf (97,78KB)


PDFSzydłów - specyfikacje techniczne - Remont nawierzchni ul. Kolejowa.pdf (685,92KB)


PDFSzydłów - opis techniczny - Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kolejowa.pdf (67,73KB)


PDFTułowice - specyfikacje techniczne - remont nawierzchni ul. Sportowa.pdf (1,62MB)


Informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (507,40KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (534,45KB)