Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo – rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych – etap I - III przetarg


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (173,37KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (615,28KB)


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (666,01KB)


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (210,57KB)


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (200,74KB)


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (200,04KB)


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (201,47KB)


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (202,51KB)


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (201,51KB)


Specyfikacje techniczne:


PDFSTWiOR Staw Hutnik chodnik.pdf (989,21KB)


PDFSST-00.pdf (206,51KB)


PDFSST-1.pdf (145,79KB)


PDFSST-2.pdf (126,08KB)


PDFSST-3.pdf (108,41KB)


PDFSST-4.pdf (269,91KB)


PDFSST-5.pdf (160,59KB)


PDFSST-6.pdf (130,96KB)


PDFSST-7.pdf (159,30KB)


PDFSST-8.pdf (243,42KB)


PDFSST-9.pdf (101,59KB)


Przedmiary robót:


PDFPW - PRD Tułowice-Altana z nabrzeżem tablica.pdf (56,33KB)


PDFPW - PRD Staw Hutnik chodnik wzdłuż DP 1717O tablica pomost.pdf (58,15KB)


Projekt wykonawczy - altana i nabrzeże:


PDFPW altana i nabrzeże opis techniczny.pdf (4,79MB)


PDFrys. nr 1.pdf (159,52KB)


PDFrys nr 2.pdf (166,46KB)


PDFrys. nr 3.pdf (104,77KB)


PDFrys-nr-4.pdf (107,27KB)


PDFrys-nr-5.pdf (81,91KB)


Projekt wykonawczy - chodnik:


PDFPW chodnik wzdłuż DP 1717O opis.pdf (4,46MB)


PDFrys. nr D1.pdf (236,64KB)


PDFrys. nr D2.pdf (42,70KB)


PDFrys. nr D3.pdf (72,39KB)


Projekt wykonawczy - pomost:


PDFPW pomost opis.pdf (5,64MB)


PDFrys. nr 1 - projekt wykonawczy.pdf (236,46KB)


PDFrys. nr 2 - projekt wykonawczy.pdf (2,15MB)


PDFrys-nr-3 - projekt wykonawczy.pdf (1,78MB)


PDFrys. nr 4 - projekt wykonawczy.pdf (2,11MB)


PDFrys. nr 5 - projekt wykonawczy.pdf (2,05MB)


PDFrys. nr 6 - projekt wykonawczy.pdf (140,88KB)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (210,89KB)