Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych oraz remontem pokrycia dachowego budynku dawnej poczty w Tułowicach


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (166,24KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (450,50KB)


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (458,54KB)


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (34,04KB)


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (20,92KB)


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (20,29KB)


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (21,60KB)


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (21,83KB)


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (20,97KB)


Przedmiar robót:


PDFPrzedmiar robót.pdf (294,75KB)


Specyfikacje techniczne:


PDFSpecyfikacje techniczne.pdf (470,63KB)


Projekt budowlany:


PDFZestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - zakres remontu.pdf (329,29KB)


PDFZestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf (410,18KB)


PDFRzut przyziemia - zakres remontu.pdf (3,42MB)


PDFRzut przyziemia - detale - zakres remontu.pdf (651,60KB)


PDFRzut dachu.pdf (95,76KB)


PDFRzut dachu - zakres remontu.pdf (480,55KB)


PDFRzut dachu 1.pdf (219,21KB)


PDFPrzebudowa wejścia W3 na balkon.pdf (419,17KB)


PDFOpis techniczny - branża architektoniczna.pdf (1,71MB)


PDFOpis techniczny - branża elektryczna.pdf (209,78KB)


PDFInwentaryzacja opis.pdf (5,74MB)


PDFElewacja zachodnia - zakres remontu.pdf (949,30KB)


PDFElewacja zachodnia.pdf (290,01KB)


PDFElewacja zachodnia - kolorystyka.pdf (734,72KB)


PDFElewacja wschodnia - zakres remontu.pdf (903,52KB)


PDFElewacja wschodnia.pdf (232,89KB)


PDFElewacja północna - zakres remontu.pdf (1,86MB)


PDFElewacja północna.pdf (335,34KB)


PDFElewacja południowa - rewizja.pdf (1,37MB)


PDFElewacja południowa.pdf (253,01KB)


PDFElewacja południowa - kolorystyka.pdf (1,98MB)


PDFDetal wejścia W2.pdf (441,01KB)


PDFDetal renowacji istniejących kominów.pdf (236,67KB)


PDFDetal wejścia W1.pdf (389,40KB)


PDFDetal balustrady i posadzki tarasu.pdf (228,17KB)


PDFDetal odkopania i izolacji ścian fundamentowych.pdf (284,26KB)


PDFElewacja północna - kolorystyka.pdf (2,24MB)


PDFElewacja wschodnia - kolorystyka.pdf (655,68KB)


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (493,71KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (395,27KB)