Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XIV Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 76.pdf (445,18KB)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 rok


PDFUchwała nr 75.pdf (185,37KB)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych


PDFUchwała nr 74.pdf (261,59KB)

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2020 – 2022


PDFUchwała nr 73.pdf (246,93KB)

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy


PDFUchwała nr 72.pdf (164,62KB)

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Tułowicach


PDFUchwała nr 71.pdf (3,85MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 70.pdf (264,76KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


Posiedzenie:

Posiedzenie - XIV Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach