Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291), Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 ze zm.).
 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz CEIDG-1
  • dowód osobisty lub paszport - do wglądu
  • w przypadku obcokrajowców, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:

Bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:

Działalność Gospodarcza, pokój nr 12, I piętro

Inne ważne informacje:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można złożyć:

  • w dowolnym urzędzie w Polsce
  • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG (wymagany jest podpis elektroniczny)
  • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce ( z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu)

Formularze do pobrania:

Wniosek o wpis do CEIDG o zmianę wpisu, o wpis informacji o zawieszeniu i o wznowieniu działalności, o wykreśleniu wpisu w CEIDG można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, pokój nr 12, I piętro lub ze strony Ministerstwa Gospodarki www.CEIDG.gov.pl lub przygotować wniosek o-line i podpisać go w dowolnej gminie (trzeba zapamiętać nr wniosku).