Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2020


PDFUchwała RIO nr 359/2020 z dnia 14.10.2020 r.pdf (1,13MB)

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Tułowice


PDFUchwała RIO nr 91/2020 z dnia 21.04.2020 r.pdf (945,94KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2019 r.


PDFUchwała RIO nr 271/2020 z dnia 31.08.2020 r.pdf.pdf (1,51MB)

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku


PDFUchwała RIO nr 232/2020 z dnia 16.06.2020 r.pdf (766,09KB)

 o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tułowic z wykonania budżetu gminy za 2019 r.


PDFUchwała RIO nr 423/2019 z dnia 04.12.2019 r.pdf (1,05MB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2020 r.


PDFUchwała RIO nr 424/2019 z dnia 04.12.2019 r.pdf (1,16MB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2020-2023


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (634,52KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (987,84KB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (196,18KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (259,76KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (153,46KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (94,88KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (675,33KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,01MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (196,98KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (259,79KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (154,74KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (95,24KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (710,87KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,02MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (196,72KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (258,32KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (154,34KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (94,99KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (724,80KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,03MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (195,47KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (259,98KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (153,83KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (97,55KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFRb-ST.pdf (110,82KB)

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UZ.pdf (242,82KB)

Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-PDP.pdf (146,37KB)

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu