Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory prezydenckie 2020 r.


Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Tułowice


PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2020 r.pdf (128,58KB)


Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Gminie Tułowice


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dnia 18.06.2020 r.pdf (121,06KB)

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


PDFWybory Prezydenta RP - szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (5,01MB)


PDFWybory Prezydenta RP - kwalifikacja ważności głosu.pdf (1,06MB)


PDFWybory Prezydenta RP - protokół szkoleniowy.pdf (311,10KB)


PDFUchwała nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10.06.2020 r.pdf (563,29KB)

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu z dnia 15.06.2020 r.pdf (115,31KB)


PDFInformacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości.pdf (158,82KB)


PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korepsondencyjnego w kraju.pdf (300,56KB)


PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf (208,42KB)


PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.pdf (241,43KB)


PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf (245,91KB)


PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf (297,25KB)


PDFKalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 r.pdf (1,45MB)


PDFObwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.pdf (118,68KB)


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12.06.2020 r.pdf (63,73KB)


PDFDyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Tułowicach - czerwiec 2020 r.pdf (76,02KB)


PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.06.2020 r.pdf (1,55MB)

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju


PDFZgłoszenie kandydata na członka obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej.pdf (98,45KB)


PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07.05.2020 r.pdf (134,88KB)


PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r.pdf (82,21KB)

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


PDFObwieszczenie o Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r.pdf (82,22KB)

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15.04.2020 r.pdf (56,65KB)


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15.04.2020 r.pdf (58,86KB)


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15.04.2020 r.pdf (58,08KB)


PDFZgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (50,92KB)


PDFUchwała nr 18/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2020 r.pdf (71,00KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach.pdf (133,46KB)


PDFUchwała nr 19/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2020 r.pdf (70,12KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.pdf (70,79KB)

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach.pdf (132,61KB)

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach.pdf (133,28KB)


PDFUchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2020 r.pdf (70,00KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.pdf (133,63KB)


PDFPismo do kierowników w sprawie utworzenia obwodów odrębnych.pdf (89,05KB)


PDFDostosowanie opisu granic obwodów głosowania w odniesieniu do przedmiotowych podziałów.pdf (163,93KB)