Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej w Tułowicach ul. Elsnera o mocy 900 kW i ul. Ceramiczna o mocy 660 kW, celem zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.05.2020 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZał. Nr 2 - Projekt umowy.pdf


DOCXZał. Nr 3 - Wzór formularza ofertowego.docx


DOCXZał. Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZał. Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx


DOCXZał. Nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx


DOCXZał. Nr 7 - Wzór wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZał. Nr 8 - Wzór wykazu osób.docx


Projekt budowlany:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=660 kW - projekt budowlany.pdf


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=900 kW - projekt budowlany.pdf


Spis specyfikacji technicznych:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=660 kW - spis specyfikacji technicznych.pdf


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=900 kW - spis specyfikacji technicznych.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ 1:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1 z 15.05.2020 r.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ 2 z 18.05.2020 r.:


PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 z 18.05.2020 r.pdf


Uaktualniony przedmiar robót - 18.05.2020 r.:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=660 kW - przedmiar robót z 18.05.2020 r. (ul.Ceramiczna).pdf


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=900 kW - przedmiar robót z 18.05.2020 r. (ul.Elsnera).pdf


Uaktualniony schemat technologiczny kotłowni - 18.05.2020 r.:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=660 kW - schemat technologiczny kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Ceramiczna).pdf


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=900 kW - schemat technologiczny kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Elsnera).pdf


Uaktualniony rzut pomieszczenia kotłowni: - 18.05.2020 r.:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=660 kW - rzut pomieszczenia kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Ceramiczna).pdf


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=900 kW - rzut pomieszczenia kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Elsnera).pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z 21.05.2020 r.:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 3 z 21.05.2020 r.pdf


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf