Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej w Tułowicach ul. Elsnera o mocy 900 kW i ul. Ceramiczna o mocy 660 kW, celem zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (133,28KB)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,87KB)

UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.05.2020 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (265,94KB)


PDFZał. Nr 2 - Projekt umowy.pdf (278,43KB)


DOCXZał. Nr 3 - Wzór formularza ofertowego.docx (34,09KB)


DOCXZał. Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (21,05KB)


DOCXZał. Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,25KB)


DOCXZał. Nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (22,59KB)


DOCXZał. Nr 7 - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (21,57KB)


DOCXZał. Nr 8 - Wzór wykazu osób.docx (21,77KB)


Projekt budowlany:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=660 kW - projekt budowlany.pdf (207,20KB)


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=900 kW - projekt budowlany.pdf (205,75KB)


Spis specyfikacji technicznych:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=660 kW - spis specyfikacji technicznych.pdf (702,26KB)


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=900 kW - spis specyfikacji technicznych.pdf (702,24KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ 1:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1 z 15.05.2020 r.pdf (717,29KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ 2 z 18.05.2020 r.:


PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 z 18.05.2020 r.pdf (1,10MB)


Uaktualniony przedmiar robót - 18.05.2020 r.:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni kotłowni gazowej Q=660 kW - przedmiar robót z 18.05.2020 r. (ul.Ceramiczna).pdf (237,26KB)


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=900 kW - przedmiar robót z 18.05.2020 r. (ul.Elsnera).pdf (238,00KB)


Uaktualniony schemat technologiczny kotłowni - 18.05.2020 r.:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=660 kW - schemat technologiczny kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Ceramiczna).pdf (222,59KB)


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=900 kW - schemat technologiczny kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Elsnera).pdf (63,98KB)


Uaktualniony rzut pomieszczenia kotłowni: - 18.05.2020 r.:


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=660 kW - rzut pomieszczenia kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Ceramiczna).pdf (388,96KB)


PDFRemont instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni gazowej Q=900 kW - rzut pomieszczenia kotłowni z 18.05.2020 r (ul.Elsnera).pdf (33,05KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z 21.05.2020 r.:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ 3 z 21.05.2020 r.pdf (262,92KB)


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (427,04KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (590,68KB)