Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szydłowie - II przetarg


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (112,93KB)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,15KB)

UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.11.2020 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (260,75KB)


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (273,50KB)


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx (34,51KB)


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (21,23KB)


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (20,44KB)


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (21,49KB)


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (21,39KB)


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (21,92KB)


Pozwolenie na budowę:


PDFPozwolenie na budowę.pdf (1,73MB)


Projekt wykonawczy (architektura-konstrukcja):


PDF0-OPIS PW-ARCH-KONSTR-Szydłów-świetlica-2020-05-28.pdf (158,68KB)


PDFA1Z-PZT-PW-Szydlow-swietlica_2020-10-08.pdf (1,60MB)


PDFAK-02 RZUT FUNDAMENTÓW-RYSUNEK ZESTAWCZY.pdf (348,52KB)


PDFAK-03 RZUT PIWNIC.pdf (237,36KB)


PDFAK-4Z RZUT PARTERU-2020-10-08.pdf (457,02KB)


PDFAK-05 RZUT DACHU.pdf (74,56KB)


PDFAK-06 PRZEKRÓJ A-A.pdf (284,79KB)


PDFAK-07 PRZEKRÓJ B-B.pdf (252,65KB)


PDFAK-08 PRZEKRÓJ C-C.pdf (339,25KB)


PDFAK-09 PRZEKRÓJ D-D.pdf (432,74KB)


PDFAK-10 ZESTAWIENIE WARSTW- PRZEKROJE.pdf (76,15KB)


PDFAK-11AZ ELEWACJE-2020-10-08.pdf (243,81KB)


PDFAK-11Z ELEWACJE-2020-10-08.pdf (310,08KB)


PDFAK-12Z ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI-2020-10-08.pdf (85,79KB)


PDFK-01 RZUT FUNDAMENTÓW-RYSUNEK ZESTAWCZY.pdf (348,52KB)


PDFK-02 RZUT PŁYTY FUNDAM. -SZALUNEK.pdf (112,13KB)


PDFK-03 RZUT PŁYTY FUNDAM.PF -ZBROJENIE.pdf (111,93KB)


PDFK-04 PŁYTA FUNDAM.PF PRZEKROJE -ZBROJENIE.pdf (106,88KB)


PDFK-05 ŁAWA FUND.Ł-1, FUNDAMENT SCHODKOWY OŚ 3 i 4.pdf (128,88KB)


PDFK-06 ŁAWA FUND. Ł-1, FUND. SCHODKOWY OŚ D i E.pdf (103,16KB)


PDFK-07 ŁAWY FUNDAMENTOWE Ł-1, Ł-2, Ł-3 PRZEKROJE.pdf (146,00KB)


PDFK-08 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICY -SZALUNEK.pdf (224,34KB)


PDFK-09 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICY -SZALUNEK 2.pdf (236,97KB)


PDFK-10 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICY -ZBROJENIE OŚ 3,4.pdf (118,41KB)


PDFK-11 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICY -ZBROJENIE OŚ 4,5,6.pdf (109,55KB)


PDFK-12 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICY -ZBROJENIE OŚ A,B,C.pdf (113,16KB)


PDFK-13 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICY -ZBROJENIE OŚ D,E.pdf (152,96KB)


PDFK-14 TRZPIENIE ŻELBETOWE TU - ZBROJENIE.pdf (106,32KB)


PDFK-15 STROP NAD PIWNICĄ SZALUNEK.pdf (94,75KB)


PDFK-16 STROP NAD PIWNICĄ ZBROJENIE.pdf (126,24KB)


PDFK-17 NADPROŻA ŻELBETOWE Nż - ZBROJENIE.pdf (108,72KB)


PDFK-18 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ.pdf (443,46KB)


PDFK-19 RZUT KONSTRUKCJI DACHU - RYS. ZESTAWCZY.pdf (180,29KB)


PDFK-20 WIĄZARY DACHOWE G1, G7.pdf (59,65KB)


PDFK-21 WIĄZARY DACHOWE G2, G4.pdf (61,99KB)


PDFK-22 WIĄZARY DACHOWE G3.pdf (57,75KB)


PDFK-23 WIĄZARY DACHOWE G5, G6.pdf (58,25KB)


PDFK-24 SCHEMAT WYKONANIA WIEŻY D1.pdf (85,87KB)


PDFK-25 DACH NAD WIATROŁAPEM I SCHODAMI DO PIWNICY.pdf (132,80KB)


PDFK-26 SŁUP STALOWY S-1 I PŁATEW PS-1.pdf (172,43KB)


Projekt wykonawczy (instalacje elektryczne):


PDFE1.pdf (188,25KB)


PDFE2.pdf (262,88KB)


PDFE3.pdf (139,86KB)


PDFE4.pdf (186,20KB)


PDFE5.pdf (100,63KB)


PDFE6.pdf (53,13KB)


PDFE7.pdf (55,47KB)


PDFE8.pdf (115,48KB)


PDFE9.pdf (82,50KB)


PDFOpis PW elektr.pdf (69,56KB)


Projekt wykonawczy (instalacje sanitarne):


PDFIS-01-PW_instalacja wody.pdf (328,04KB)


PDFIS-02-PW_instalacja wody.pdf (642,11KB)


PDFIS-03-PW_instalacja kanalizacji.pdf (327,08KB)


PDFIS-04-PW_instalacja kanalizacji.pdf (629,86KB)


PDFIS-05-PW_instalacja co.pdf (399,19KB)


PDFIS-06-PW_instalacja co.pdf (873,40KB)


PDFIS-07-PW_instalacja wentylacji.pdf (315,75KB)


PDFIS-08-PW_instalacja wentylacji.pdf (784,33KB)


PDFIS-09-PW_instalacje dach.pdf (104,79KB)


PDFIS-10-PW_instalacje przekrój dd wentylacja.pdf (421,91KB)


PDFIS-11-PW_instalacje rozwinięcie ks.pdf (149,08KB)


PDFIS-12-PW_instalacje rozwinięcie ks.pdf (97,92KB)


PDFIS-13-PW_instalacje schemat ogrzewania.pdf (255,22KB)


PDFIS-PRZ-02-PW PRZYŁĄCZA_ profil wody i ks.pdf (189,71KB)


PDFIS-PRZ-01-PW PRZYŁĄCZA_ mapa.pdf (252,75KB)


PDFIS-PRZ-03-PW PRZYŁĄCZA_ profil kd.pdf (224,25KB)


PDFPW-OPIS-INST-SANIT- świetlica-Szydłów.pdf (1,81MB)


Projekt wykonawczy (rozbiórka):


PDFplan-sytuacyjny.pdf (3,83MB)


PDFprojekt-rozbiorki-swietlicy-wiejskiej.pdf (11,47MB)


PDFrzut-piwnic.pdf (896,80KB)


Przedmiary robót:


PDFinst-sanitarne-Szydłów świetlica - przedmiar.pdf (45,47KB)


PDFelektryka Szydłów świetlica - przedmiar.pdf (88,89KB)


PDFSzydłów - świetlica wiejska - budowlana- przedmiar robót.pdf (175,65KB)


PDFSzydłów - rozbiórka budynku istniejącego - przedmiar.pdf (67,12KB)


ATHelektryka Szydłów świetlica-.ATH (49,40KB)


ATHbudowlanka-Szydłów-świetlica-korekta zakresu-2020-10-14 - wyzerowany.ATH (141,06KB)


Specyfikacje techniczne:


PDFsst-001-roboty-rozbiorkowe.pdf (91,31KB)


PDFSTWIORB-elektryczne-świetlica Szydłów 05.2020.pdf (85,58KB)


PDFSTWIORB-architektura-konstrukcja-świetlica Szydłów 05.2020.pdf (1,54MB)


PDFSTWIORB-sanitarne-świetlica Szydłów 05.2020.pdf (466,08KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf (194,41KB)


  Zmiana treści SIWZ:


PDFZmiana treści SIWZ.pdf (158,32KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ dnia 16.11.2020 r.


PDFWyjaśnienia treści SIWZ dnia 16.11.2020 r.pdf (226,18KB)


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (427,56KB)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (413,98KB)