Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2021


PDFUchwała RIO nr 590/2021 z dnia 30.11.2021 r.pdf (2,77MB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2022 r.


PDFUchwała RIO nr 347/2021 z dnia 07.09.2021 r.pdf (281,47KB)

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku


PDFUchwała RIO nr 257/2021 z dnia 16.06.2021 r.pdf (725,43KB)

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic z wykonania budżetu Gminy za 2020 r


PDFUchwała RIO nr 514/2020 z dnia 02.12.2020 r.pdf (792,65KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2021 r.


PDFUchwała RIO nr 515/2020 z dnia 02.12.2020 r.pdf (862,87KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2021-2024


PDFUchwała RIO nr 134/2021 z dnia 16.04.2021 r.pdf (977,36KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2020 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (632,04KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,01MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (197,49KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (254,01KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (154,23KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (95,25KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (694,38KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,03MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (197,79KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (253,78KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (154,89KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (95,21KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (715,21KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,03MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (197,13KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (254,27KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (153,94KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (95,15KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (742,38KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,05MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (197,20KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (253,95KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (154,13KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (96,78KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji