Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej, ul. Pocztowej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (113,56KB)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,15KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.02.2021 r.pdf (35,34KB)


UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 18.02.2021 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf (297,85KB)


PDFZał. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (167,20KB)


DOCXZał. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (33,04KB)


DOCXZał. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (21,90KB)


DOCXZał. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (20,20KB)


DOCXZał. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (22,71KB)


DOCXZał. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (21,31KB)


DOCXZał. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx (21,85KB)


Przedmiar robót:


PDFPrzedmiar robót.pdf (4,91MB)


Specyfikacje techniczne:


PDFSpecyfikacje techniczne.pdf (34,95MB)


Projekt wykonawczy:


PDFopis oznakowanie docelowe.pdf (159,17KB)


PDFoznakowanie docelowe.pdf (7,59MB)


PDFprofil podłużny drogi.pdf (226,96KB)


PDFprofil kanalizcji deszczowej.pdf (423,92KB)


PDFprzekrój A-A.pdf (546,42KB)


PDFszczegół 1.pdf (125,85KB)


PDFprzekrój I-I.pdf (291,25KB)


PDFwidok ogólny drogi.pdf (386,95KB)


PDFuzgodnienie ZDW.pdf (411,63KB)


PDFwidok ogólny zjazdu.pdf (330,78KB)


PDFwidok przejścia wyniesionego.pdf (397,22KB)


PDFzagospodarowanie terenu.pdf (9,84MB)


Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.01.2021 r.:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf (233,01KB)


PDFProjekt - część I.pdf (1,36MB)


PDFProjekt - część II.pdf (856,96KB)


PDFProjekt - część III.pdf (376,80KB)


PDFProjekt - część IV.pdf (976,83KB)


PDFUzgodnienie ZE.pdf (854,40KB)


Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ dnia 25.01.2021 r.:


PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 25.01.2021 r.pdf (676,62KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ dnia 26.01.2021 r.:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ dnia 26.01.2021 r.pdf (273,01KB)


Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ dnia 04.02.2021 r.:


PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ dnia 04.02.2021 r.pdf (686,29KB)


PDFprzekrój a-a skrzyżowanie.pdf (426,48KB)


PDFprzekrój b-b skrzyżowanie.pdf (431,98KB)


PDFprofil podłuzny skrzyzowanie.pdf (443,62KB)


PDFopis techniczny skrzyżowanie.pdf (3,24MB)


PDFopis techniczny - część drogowa i kanalizacyjna.pdf (3,76MB)


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (447,00KB)


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (505,74KB)