Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne w 2021 r.


Burmistrz Tułowic

zaprasza do składania wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tułowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Tułowice przeznaczonych w 2021 roku na dotacje celowe wynosi 25 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Tułowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją. 

Wzór wniosku jest na stronie internetowej www.tulowice.pl lub w wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tułowicach w pokoju nr 2.

 WAŻNE !

Wnioski należy składać w wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tułowicach w pokoju nr 2.

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:


1. Uchwała Rady Miejskiej w Tułowicach

2. Wniosek wraz z załącznikami


PDFUchwała nr 37.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice


PDFWniosek.pdf

w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tułowice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Tułowice