Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2010-2014


PDFZarządzenie nr 360 z dnia 8.12.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 359 z dnia 01.12.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 358 z dnia 27.11.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 357 z dnia 26.11.2014 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 356 z dnia 25.11.2014r.pdf

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach stanowiących własność gminy.


PDFZarządzenie nr 355 z dnia 18.11.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 354 z dnia 12.11.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 353 z dnia 30.10.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji interdyscyplinarnej


PDFZarządzenie nr 352 z dnia 28.10.2014r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2014r.


PDFZarządzenie nr 351 z dnia 28.10.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarzadzenie nr 350 z dnia 27.10.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie 347A z dnia 16.10.2014r.pdf

w sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego


PDFZarządzenie nr 349 z dnia 22.10.2014.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 348 z dnia 21.10.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r


PDFZarzadzenie nr 347 z dnia 17.10.2014.pdf

w sprawie powierzenia obowiazków kierownika


PDFZarządzenie nr 346 z dnia 15.10.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 345 z dnia 14.10.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 344 z dnia 14.10.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 344/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 343 z dnia 07.10.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 342 z dnia 08.10.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacych mienie gminy

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 342/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 341 z dnia 07.10.0214r.pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 340 z dnia 02.10.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 339 z dnia 22.09.2014r.pdf

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników


PDFZarządzenie nr 338 z dnia 22.09.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 337 z dnia 18.09.2014r.pdf

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 337/2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 337/2014.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 337/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 336 z dnia 15.09.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 335 z dnia 10.09.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 334 z dnia 09.09.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 333 z dnia 04.09.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZałącznik do zarządzenie nr 333/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 332 z dnia 04.09.2014r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 331 z dnia 01.09.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji do oceny ofert


PDFZarządzenie nr 330 z dnia 26.08.2014r.pdf


PDFZarządzenie nr 329 z dnia 26.08.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 328 z dnia 25.08.2014r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I połrocze 2014r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 5 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 6 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 7 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 8 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 9 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 10 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 11 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 12 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 13 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 14 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 15 do zarządzenia nr 328/2014.pdf

PDFZałącznik nr 16 do zarządzenia nr 328/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 327 z dnia 25.08.2014r.pdf

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Tułowice nr 324/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego parterowego - czterech odrębnych lokali mieszkalnych w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 326 z dnia 21.08.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 326/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 325 z dnia 14.08.2014r.pdf

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora przedszkola


PDFZarządzenie nr 324 z dnia 07.08.2014r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego parterowego - czterech odrębnych lokali mieszkalnych w Tułowicach

PDFZałącznik do zarządzenie nr 324/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 323 z dnia 07.08.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

PDFZałącznik do zarządzenia nr 323/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 322 z dnia 04.08.2014r.pdf

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"


PDFZarządzenie nr 321 z dnia 30.07.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 320 z dnia 30.07.2014r.pdf

w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


PDFZarządzenie nr 319 z dnia 28.07.2014.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 318 z dnia 21.07.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 317 z dnia 21.07.2014r.pdf

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


PDFZarządzenie nr 316 z dnia 21.07.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 315 z dnia 14.07.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 314 z dnia 30.06.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 313 z dnia 26.06.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 312 z dnia 26.06.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach

PDFZałącznik do zarządzenia nr 312/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 311 z dnia 17.06.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZałącznik do zarządzenia nr 311/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 310 z dnia 17.06.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 309 z dnia 10.06.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 308 z dnia 10.06.2014r..pdf

w sprawie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 307 z dnia 06.06.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 306 z dnia 05.06.2014 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej i sprzedaży w drodze przetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 306/2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 306/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 305 z dnia 22.05.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 304 z dnia 22.05.2014r.pdf

w sprawie odwołania ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych oraz powołania do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


PDFZarządzenie nr 303 z dnia 20.05.2014r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zamówienia publicznego - "w sprawie zamowienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szydłowie"


PDFZarządzenie nr 302 z dnia 19.05.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 301 z dnia 12.05.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 300 z dnia 07.05.2014r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szydłowie

PDFZałącznik do zarządzenia nr 300/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 299 z dnia 06.05.2014r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2013r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 299/2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 299/2014.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenie nr 299/2014.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 299/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 298 z dnia 05.05.2014r.pdf

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 298/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 297 z dnia 29.04.2014r.pdf

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Tułowice nr 206/20143 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 296 z dnia 28.04.2014r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2014r.


PDFZarządzenie nr 295 z dnia 25.04.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 294 z dnia 22.04.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

PDFZałącznik do zarządzenia nr 294/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 293 z dnia 22.04.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 292 z dnia 09.04.2014r..pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 291 z dnia 2.04.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 290 z dnia 31.03.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 290/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 289 z dnia 31.03.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 288 z dnia 27.03.2014r.pdf

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Tułowice obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego.


PDFZarządzenie nr 287 z dnia 26.03.2014 r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 287/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 286 z dnia 24.03.2014r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2013r.


PDFZarządzenie nr 285 z dnia 21.03.2014r..pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy Tulowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 284 z dnia 12.03.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 284/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 283 z dnia 10.03.2014r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 283/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 282 z dnia 10.03.2014r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 282/2014r.pdf


PDFZarządzenie nr 281 z dnia 07.03.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 280 z dnia 26.02.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZałącznik do zarządzenia nr 280/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 279 z dnia 25.02.2014 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 278 z dnia 17.02.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 277 z dnia 10.02.2014r.pdf

w sprawie zmian w budzecie Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 276 z dnia 30.01.2014r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Betonowa w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 275 z dnia 30.01.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 274 z dnia 30.01.2014r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 273 z dnia 27.01.2014r.pdf

w sprawie powołania komisji do oceny ofert


PDFZarządzenie nr 272 z dnia 22.01.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 272/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 271 z dnia 22.01.2014 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 271/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 270 z dnia 22.01.2014r.pdf

zmieniające zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Tułowice z dnia 19 października 2012r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 269 z dnia 10.01.2014r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.


PDFZarządzenie nr 268 z dnia 10.01.2014r.pdf

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu


PDFZarządzenie nr 267 z dnia 3.01.2014.pdf

w sprawie przekazania podległym  jednostkom  informacji o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedkładam  plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r.


PDFZarządzenie nr 266 z dnia 2.01.2014r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 266/2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 266/2014.pdf


PDFZarządzenie nr 265 z dnia 2.01.2013r.pdf

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 264 z dnia 17.12.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 263 z dnia 13.12.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na rok 2013r.


PDFZarządzenie nr 262 z dnia 13.12.2013 r.pdf

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości


PDFZarządzenie nr 261 z dnia 12.12.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetarrgu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 261/2013.pdf


PDFZarządzenie nr 260 z dnia 6.12.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 259 z dnia 5.12.2013r.pdf

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - w celu  zaopiniowania projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie cmentarzy"


PDFZarządzenie nr 258 z dnia 4.12.2013r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 257 z dnia 27.11.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 256 z dnia 27.11.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 256/2013.pdf


PDFZarządzenie nr 255 z dnia 22.11.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 254 z dnia 21.11.2013r.pdf

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Tułowicach Malych


PDFZarządzenie nr 253 z dnia 21.11.2013r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 252 z dnia 12.11.2013r.pdf

w sprawie przedłożenia projektu uchwaly budżetowej na 2014 rok wraz z projektem uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


PDFZarządzenie nr 251 z dnia 7.11.2013r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 251/2013.pdf


PDFZarządzenie nr 250 z dnia 7.11.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 249 z dnia 5.11.2013r.pdf

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 248 z dnia 28.10.2013r.pdf

zmieniające Zarządzenie nr 238/2013 w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach oraz powolania komisji konkursowej


PDFZarządzenie nr 247 z dnia 31.10.2013r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 246 z dnia 25.10.2013r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 245 z dnia 23.10.2013r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 245/2013.pdf


PDFZarządzenie nr 244 z dnia 21.10.2013.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2013r.


PDFZarządzenie nr 243 z dnia 18.10.2013r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 242 z dnia 16.10.2013r.pdf

w sprawie ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminy


PDFZarządzenie nr 241 z dnia 15.10.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 240 z dnia 15.10.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 239 z dnia 14.10.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 239/2013r.pdf


PDFZarządzenie nr 238 z dnia 14.10.2013.pdf

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach oraz powołania komisji konkursowej


PDFZarządzenie nr 237 z dnia 2.10.2013r.pdf

w   sprawie  zamówienia   publicznego – wykonanie   nawierzchni z kostki brukowej placu pod PSZOK w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 236 z dnia 2.10.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 235 z dnia 1.10.2013 r.pdf

w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 234 z dnia 26.09.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 233 z dnia 16.09.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 232 z dnia 10.09.2013r.pdf

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 231 z dnia 9.09.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 230 z dnia 4.09.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 229 z dnia 27.08.2013.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 228 z dnia 22.08.2013r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2013r.


PDFZarządzenie nr 227 z dnia 20.08.2013.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 226 z dnia 2.08.2013r.pdf

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 225 z dnia 1.08.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 224 z dnia 22.07.2013.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 223 z dnia 19.07.2013.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 222 z dnia 15.07.2013 r.pdf

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP SA


PDFZarządzenie nr 221 z dnia 15.07.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 220 z dnia 15.07.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 219 z dnia 02.07.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 218 z dnia 02.07.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 217 z dnia 28.06.2013r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego – Wykonanie remontu fragmentów ulicy Sportowej w Szydłowie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej


PDFZarządzenie nr 216 z dnia 21.06.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 215 z dnia 17.06.2013r.pdf

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”


PDFZarządzenie nr 214 z dnia 17.06.2013r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 213 z dnia 17.06.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 212 z dnia 11.06.2013r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 211 z dnia 10.06.2013.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 210 z dnia 10.06.2013.pdf

w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą "Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi"


PDFZarządzenie nr 209 z dnia 6.06.2013r.pdf

w sprawie przetargu nieograniczonego na prowadzenie stołówki środowiskowej oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania" na terenie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 208 z dnia 28.05.2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gmimy Tulowice na 2013r.


PDFZarządzenie nr 207 z dnia 27.05.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 206 z dnia 21.05.2013r.pdf

w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 205 z dnia 20.05.2013r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 204 z dnia 20.05.2013.pdf

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 203 z dnia 15.05.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżę w drodze przetargowej


PDFZarządzenie nr 202 z dnia 8.05.2013r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia dot. zamówienia publicznego – „ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE”


PDFZarządzenie nr 201 z dnia 7.05.2013r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 200 z dnia 6.05.2013r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ligocie Tułowickiej


PDFZarządzenie nr 199 z dia 30.04.2013r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2012r.


PDFZarządzenie nr 198 z dnia 29.04.2013r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego – „ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE”


PDFZarządzenie nr 197 z dnia 29.04.2013.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.


PDFZarządzenie nr 196 z dnia 23.04.2013.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 195 z dnia 22.04.2013.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowiceza I kwartał 2013 roku.


PDFZarządzenie nr 194 z dnia 9 kwietnia 2013r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.


PDFZarządzenie nr 193 z dnia 25.03.2013 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne


PDFZarządzenie nr 192 z dnia 21.03.2013r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2012r


PDFZarządzenie nr 191 z dnia 19.03.2013r.pdf

zmieniające zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Tułowice z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 190 z dnia 6.03.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf


PDFZarządzenie nr 189 dnia 06.03.2013 r.pdf


PDFZarządzenie nr 188 z dnia 1.03.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFZarządzenie nr 187 dnia 1.03.2013r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 186 z dnia 26.02.2013 r.pdf


PDFZarządzenie nr 185 z dnia 26.02.2013r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gmin. zasobu nieruchomości na lata 2013-15.pdf


PDFZarządzenie nr 184 z dnia 18.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFZarządzenie nr 183 z dnia 18.02.2013r. w sprawie zamówienia publicznego.pdf


PDFZarządzenie nr 182 z dnia 5.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFZarządzenie nr 181 z dnia 31.01.2013 r.pdf


PDFZarządzenie nr 180 z dnia 28.01.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFZarządzenie nr 179 z dnia 17.01.2013r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert.pdf


PDFZarządzenie nr 178 z dnia 17.01.2013r. w sprawie ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 177 z dnia 17.01.2013 r.pdf


PDFZarządzenie nr 176 z dnia 14.01.2013 r.pdf


PDFZarządzenie nr 175 z dnia 7.01.2013r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedkładam plan finansowy.pdf


PDFZarządzenie nr 174 z dnia 03.01.2013 r.pdf


PDFZarządzenie nr 173 z dnia 28.12.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2013r.pdf


PDFZarządzenie nr 172 z dnia 27.12.2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystie ze świetlicy sportowej w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 171 z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 170 z dnia 20.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na rok 2012.pdf


PDFZarządzenie nr 169 z dnia 13.12.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf


PDFZarządzenie nr 168 z dnia 13.12.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 167 z dnia 7.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 166 z dnia 6.12.2012r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Tułowice.pdf


PDFZarządzenie nr 165 z dnia 5.12.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 164 z dnia 03.12.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 163 z dnia 19.11.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 162 z dnia 19.11.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 161 z dnia 14.11.2012r. zmieniające zarządzenie nr 19/2011.pdf


PDFZarządzenie nr 160 z dnia 13.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 159 z dnia 9.11.2012r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013r. wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf


PDFZarządzenie nr 158 z dnia 9.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 157 z dnia 5.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 156 z dnia 30.10.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 155 z dnia 26.10.2012r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 154 z dnia 26.10.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 153 z dnia 19.10.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 152 z dnia 19.10.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf


PDFZarządzenie nr 151 z dnia 18.10.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 150 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zmian budzetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 149 z dnia 3.10.2012r. zmieniające zarządzenie ne 35/2011.pdf


PDFZarządzenie nr 148 z dnia 3.10.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 147 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 146 z dnia 27.09.2012r. zmieniające zarządzenie nr 19/2011.pdf


PDFZarządzenie nr 145 z dnia 14.09.2012r. w spawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 144 z dnia 10.09.2012r. w spawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 143 z dnia 10.09.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 142 z dnia 3.09.2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf


PDFZarządzenie nr 141 z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 140 z dnia 30.08.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 139 z dnia 28.08.2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 138 z dnia 28.08.2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 137 z dnia 21.08.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 136 z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 135 z dnia 17.08.2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 134 z dnia 13.07.2012r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych.pdf


PDFZarządzenie nr 133 z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 132 z dnia 6 sierpnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Tułowice.pdf


PDFZarządzenie nr 131 z dnia 20 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie Nr 102/2012.pdf


PDFZarządzenie nr 130 z dnia 19.07.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 129 z dnia 18 lipca 2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 128 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 127 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.pdf


PDFZarządzenie nr 126 z dnia 5 lipca 2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 125 z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie nr 124 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 123 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 122 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarzadzenie nr 121 z dnia 25.06.2012 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany


PDFZarządzenie nr 120 z dnia 18.06.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 119 z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice.pdf


PDFZarządzenie nr 118 z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf


PDFZarządzenie nr 117 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf


PDFZarządzenie nr 116 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf


PDFZarządzenie nr 115 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zamówienia publicznego - na udzielenie i obsługę kredytu.pdf


PDFZarządzenie nr 114 z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 113 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 112 z dnia 29.05.2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą - Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi.pdf


PDFZarządzenie nr 111 z dnia 29.05.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 110 z dnia 25.05.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r..pdf


PDFZarządzenie nr 109 z dnia 22.05.2012.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 106/2012.pdf


PDFZarządzenie nr 108 z dnia 22.05.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 107 z dnia 18.05.2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 106 z dnia 30.04.2012 r.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 106/2012.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 106/2012.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 106/2012.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 106/2012.pdf


PDFZarządzenie nr 105 z dnia 27.04.2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 104 z 24.04.2012 w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I Kwartał 2012r.pdf


PDFZarządzenie nr 103 z dnia 11.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na rok 2012.pdf


PDFZarządzenie nr 102 z dnia 02.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne(1).pdf


PDFZarządzenie nr 101 z dnia 14.03.2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 100 z dnia 14.03.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 099 z dnia 13.03.2012r. w sprawie zamówienia publicznego – Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Tułowicach przy ul. Świerczewskiego i Tułowicach Małych etap I i etap II.pdf


PDFZarządzenie nr 98 z dnia 13.03.2012r. w sprawie zamówienia publicznego – „Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach”.pdf


PDFZarządzenie nr 97 z dnia 07.03.2012 r.pdf


PDFZarządzenie nr 96 z dnia 15.02.2012r. w sprawie zamówienia publicznego.pdf


PDFZarządzenie nr 95 z dnia 10.02.2012r. w sprawie zmian w budżecie Giny Tułowice na rok 2012.pdf


PDFZarządzenie nr 94 z dnia 09.02.2012r. zmieniające zarządzenie nr 290 -2010.pdf


PDFZarządzenie nr 93 z dnia 06.02.2012r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert.pdf


PDFZarządzenie nr 92 z dnia 03.02.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na rok 2012.pdf


PDFZarządzenie nr 91 z dnia 27.01.2012r. uchylające zarządzenie nr 74-2011.pdf


PDFZarządzenie nr 90 z dnia 23.01.2012r. w sprawie ogłoszenia o przystapieniu do zmiany planu.pdf


PDFZarządzenie nr 88 z 05.01.2012r. w sprawie przekazania podlegegłym jednostkom ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.pdf


PDFZarządzenie nr 87 z dnia 05.01.2012r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.pdf


PDFZarządzenie nr 86 z dnia 05.01.2012r. w sprawie przetargu nieograniczonego na prowadzenie stołówki środowiskowej w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2012.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2012.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/2012.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 86/2012.pdf


PDFZarządzenie nr 85 z dnia 05.01.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2012r-całe.pdf


PDFZarządzenie nr 84 z dnia 28.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011.pdf


PDFZarządzenie nr 83 z dnia 20.12.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 82 z dnia 19.12.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 81 z dnia 13.12.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora GZS w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 80 z dnia 07.12.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 79 z dnia 06.12.2011r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Tułowice.pdf


PDFZarządzenie nr 78 z dnia 06.12.2011r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyr. GZS w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 77 z dnia 05.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 76 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 75 z dnia 25.11.2011r. w sprawie obsługi finansowej GZS w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 74 z dnia 21.11.2011r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektora GZS w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 73 z dnia 17.11.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 72 z dnia 15.11.2011r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości.pdf


PDFZarządzenie nr 71 z dnia 14.11.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 70 z dnia 10.11.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 69 z dnia 08.11.2011r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf


PDFZarządzenie nr 68 z dnia 07.11.2011r. w sprawie przepr. konsult. proj. wieloletniego programu współp..pdf


PDFZarządzenie nr 67 z dnia 07.11.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komp.pdf


PDFZarządzenie nr 66 z dnia 04.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 65 z dnia 03.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 64 z dnia 26.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 63 z dnia 20.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 62 z dnia 19.09.2011r. w sprawie pow. obw. komisji wyborczych.pdf


PDFZarządzenie nr 61 z dnia 12.09.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 60 z dnia 7.09.2011r. w spr. wy. obwod. komisji wyb. do celów głos. koresp.pdf


PDFZarządzenie nr 59 z dnia 6.09.2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.pdf


PDFZarządzenie nr 58 z dnia 2.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na rok 2011.pdf


PDFZarządzenie nr 57 z dnia 30.09.2011r. w sprawie kontroli podatkowej.pdf


PDFZarządzenie nr 56 z dnia 25.08.2011r. w spraie przedst. inf. o przeb. wyk. budż. Gminy Tuł. za I półr. 2011.pdf


PDFZarządzenie nr 55 z dnia 26.08.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 54 z dnia 22.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011.pdf


PDFZarządzenie nr 53 z dnia 17.08.2011r. w spr. nabycia nieruch. i ustan. służeb. gruntowej.pdf


PDFZarządzenie nr 52 z dnia 17.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2011.pdf


PDFZarządzenie nr 51 z dnia 16.08.2011r. w spr. wyzn. miejsc na umieszcz. obw. wyb. i plak..pdf


PDFZarządzenie nr 50 z dnia 12.08.2011r. zm. zarz. Nr 49 Wójta Gminy Tułowice z dnia 4 sierpnia 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 49 z dnia 04.08.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 48 z dnia 1.08.2011r. w spr. real. w GZS projektu - Opolska eSzkoła - pow. koord.pdf


PDFZarządzenie nr 47 z dnia 1.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 46 z dnia 27.07.2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 45 z dnia 22.07.2011r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.pdf


PDFZarządzenie nr 44 z dnia 20.07.2011r. w spr. us. cen sprzedaży nieruch. w przet. ust. nieogr.pdf


PDFZarządzenie nr 43 z dnia 20.07.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 42 z dnia 11.07.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 41 z dnia 7.07.2011r. w spr. pow. Komisji Egzam. dla naucz. ubieg. sie o awans zawodowy.pdf


PDFZarządzenie nr 40 z dnia 7.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 39 z dnia 30.06.2011r. w spr. ustal. stawek za usługi świad. przez ZGKiM w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 38 z dnia 7.06.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 37 z dnia 6.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 36 z dnia 6.06.2011r. w sprawie zamówienia publicznego na kredyt.pdf


PDFZarządzenie nr 35 z dnia 1.06.2011r. w sprawie pow. gminnej komisji rozw. probl. alkoholowych.pdf


PDFZarządzenie nr 34 z dnia 27.05.2011r. w sprawie kontroli podatkowej u podatników.pdf


PDFZarządzenie nr 33 z dnia 27.05.2011r.w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 32 z dnia 27.05.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 31 z dnia 24.05.2011r. w spr. przekazania Radzie Gminy Tułowice spraw. finan. za 2010r.pdf


PDFZarządzenie nr 30 z dnia 29.04.2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników.pdf


PDFZarządzenie nr 29 z dnia 28.04.2011r. w spawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r..pdf


PDFZarządzenie nr 28 z dnia 27.04.2011r. w spr. przedł. inf. o wyk. budżetu Gminy Tułowice za I kw. 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 27 z dnia 20.04.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 26 z dnia 19.04.2011r. w spr. zam. publ. na bud. Eduk. placu zabaw w Skarbiszowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 25 z dnia 14.04.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 24 z dnia 7.04.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 23 z dnia 30.03.2011 r..pdf


PDFZarządzenie nr 22 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 21 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zamówienia publ. na przeb. drogi gminnej w Szydłowie.pdf


PDFZarządzenie nr 20 z dnia 28.03.2011r. w sprawie ustalenia odpłatości za korzystanie ze świetlic.pdf


PDFZarządzenie nr 19 z dnia 24.03.2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.pdf


PDFZarządzenie nr 18 z dnia 24.03.2011r. w spr. przedst. spraw. rocz. z wyk. budżetu gminy Tułowice za 2010 rok.pdf


PDFZarządzenie nr 17 z dnia 21.03.2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf


PDFZarządzenie nr 16 z dnia 14.03.2011r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruch. w przetar. dnia 19.04.2011r.pdf


PDFZarządzenie nr 15 z dnia 7.03.2011r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.pdf


PDFZarządzenie nr 14 z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyjęcia planu wykorz. gminnego zasobu nieruch.pdf


PDFZarządzenie nr 13 z dnia 24.02.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 12 z dnia 17.02.2011r. w sprawie ogł. i obw. o wyłożeniu miejsc. planu zagos. w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 11 z dnia 2.02.2011r. zmieniające zarządzenie 6a z dnia 31 grudnia 2010r.pdf


PDFZarządzenie nr 10 z dnia 2.02.2011r. w sprawie powołania komisji.pdf


PDFZarządzenie nr 9 z dnia 28.01.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2011 rok.pdf


PDFZarządzenie nr 8 z dnia 21.01.2011 r.pdf


PDFZarządzenie nr 7 z dnia 13.01.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf


PDFZarządzenie nr 6a z dnia 31.12.2010r. w spr. ustal. wys. czynszu dzierż. dla nier. przezn. do oddania w dzier.pdf


PDFZarządzenie nr 6 z dnia 31.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2010r.pdf


PDFZarządzenie nr 5 z dnia 31.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice na 2010r.pdf


PDFZarządzenie nr 4 z dnia 31.12.2010r. w sprawie kontroli w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach.pdf


PDFZarządzenie nr 3 z dnia 28.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2010r.pdf


PDFZarządzenie nr 2 z dnia 21.12.2010r. w sprawie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Różanej.pdf


PDFZarządzenie nr 1 z dnia 17.12.2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2010r.pdf