Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i opinie 2022


PDFUchwała RIO nr 130/2022 z dnia 11.05.2022 r.pdf (709,49KB)

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2021 rok


PDFUchwała RIO nr 225/2022 z dnia 23.06.2022 r.pdf (517,59KB)

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok


PDFUchwała RIO nr 687/2021 z dnia 13.01.2022 r.pdf (479,13KB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tułowice na 2022 rok


PDFUchwała RIO nr 316/2022 z dnia 28.09.2022 r.pdf (385,03KB)

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku


PDFUchwała RIO nr 443-2022 z dnia 02.12.2022 r.pdf (402,38KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2023 r.


PDFUchwała RIO nr 444-2022 z dnia 02.12.2022 r.pdf (403,89KB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2023 rok


PDFUchwała RIO nr 445-2022 z dnia 02.12.2022 r.pdf (371,13KB)

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf (645,28KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,00MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (198,27KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (254,07KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (153,80KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (94,98KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf (696,79KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,02MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (240,36KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (253,21KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (153,97KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (95,18KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf (744,06KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,08MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (241,89KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (254,17KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (153,87KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (94,63KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf (761,45KB)

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf (1,11MB)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf (253,75KB)

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf (256,96KB)

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf (157,57KB)

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf (101,46KB)

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji