Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XLIV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf (3,74MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 2.pdf (823,87KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2022 r.


PDFUchwała nr 3.pdf (152,46KB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2021 r.


PDFUchwała nr 4.pdf (150,50KB)

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tułowic wotum zaufania


PDFUchwała nr 5.pdf (159,11KB)

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tułowice na rok szkolny 2022/2023


PDFUchwała nr 6.pdf (163,27KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 7.pdf (154,44KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2021 r.


PDFUchwała nr 8.pdf (173,05KB)

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


PDFUchwała nr 9.pdf (157,69KB)

w sprawie przyjęcia przez Gminę Tułowice realizacji zadania Województwa Opolskiego związanego z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa