Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XLIV Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 243.pdf (213,07KB)

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tułowice na rok szkolny 2022/2023


PDFUchwała nr 244.pdf (218,82KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 245.pdf (228,71KB)

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


PDFUchwała nr 246.pdf (218,94KB)

w sprawie przyjęcia przez Gminę Tułowice realizacji zadania Województwa Opolskiego związanego z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


PDFUchwała nr 247.pdf (212,42KB)

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tułowic wotum zaufania


PDFUchwała nr 248.pdf (214,43KB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2021 r.


PDFUchwała nr 249.pdf (213,66KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2021 r.


PDFUchwała nr 250.pdf (835,56KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2022 r.


PDFUchwała nr 251.pdf (3,75MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 252.pdf (224,46KB)

w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach


Posiedzenie:

Posiedzenie - XLIV Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach