Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XLVIII Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 261.pdf (225,73KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy


PDFUchwała nr 262.pdf (220,40KB)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


PDFUchwała nr 263.pdf (228,80KB)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 264.pdf (258,22KB)

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.


PDFUchwała nr 265.pdf (631,65KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2022 r.


PDFUchwała nr 266.pdf (3,75MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Posiedzenie:

Posiedzenie - XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach