Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja LIII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf (172,16KB)

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 2.pdf (220,44KB)

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego prywatnym samochodem osobowym w Gminie Tułowice


PDFUchwała nr 3.pdf (371,61KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2023 r.


PDFUchwała nr 4.pdf (3,56MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 5.pdf (164,56KB)

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Tułowic


PDFUchwała nr 6.pdf (302,87KB)

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2023 – 2025


PDFUchwała nr 7.pdf (166,14KB)

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


PDFUchwała nr 8.pdf (165,21KB)

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


PDFUchwała nr 9.pdf (169,51KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


PDFUchwała nr 10.pdf (273,57KB)

w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach na 2023 rok