Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja LIV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf (181,56KB)

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 2.pdf (159,20KB)

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkoły i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tułowice do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego placówki oświatowej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela


PDFUchwała nr 3.pdf (375,94KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2023 r.


PDFUchwała nr 4.pdf (3,57MB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 5.pdf (221,57KB)

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2023 roku


PDFUchwała nr 6.pdf (218,30KB)

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości


PDFUchwała nr 7.pdf (163,32KB)

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach


PDFUchwała nr 8.pdf (4,33MB)

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tułowicach na 2023 r.