Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury


Na podstawie art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn, zm.) i § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) Gmina Tułowice w imieniu którego działa Burmistrz Tułowic, podaje do publicznej wiadomości oraz pracownikom Tułowickiego Ośrodka Kultury informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8.

Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego: kwiecień 2023 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: czerwiec 2023 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia, podaje się niniejszą informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury, w terminie krótszym niż wskazany w § 3 ust. 1 rozporządzenia, w związku ze zwolnieniem się stanowiska oraz koniecznością wyłonienia nowego dyrektora.