Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tułowice - 21.04.2023 r.


Herb


Burmistrz Tułowic zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Tułowice do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tułowice.

Uprzejmie informuję, że od dnia 21.04.2023 r. do dnia 15.05.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tułowice.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Tułowicach oraz na stronie internetowej gminy www.tulowice.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej
w Tułowicach.

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.tulowice.pl. https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_ankieta_gpr

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tulowice@tulowice.pl.;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiej w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_formularz_uwag_or_i_oz

Załączniki:

- projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

- Załącznik do uchwały – mapy

- formularz konsultacyjny


Konsultacje społeczne GPR 2023.png


PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf (47,23KB)


PDFMapa - załącznik do uchwały.PDF (2,12MB)


DOCXFormularz konsultacyjny - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.DOCX (23,67KB)


PDFKlauzula RODO - OZ i OR.pdf (151,36KB)