Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030"


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Nr LIX/313/23 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024- 2030, zawiadamiam, że w dniach od 03.11.2023 r. do 30.11.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu.

Spotkanie zaplanowano na dzień 16.11.2023 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej www.tulowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, który należy przesłać na adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_gpr_formularz
  • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.tulowice.pl oraz www.bip.tulowice.pl - link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_gpr_ankieta

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 03.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl i na stronie Internetowej www.tulowice.pl;  
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: ,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice
  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w godzinach pracy urzędu

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.tulowice.pl i www.bip.tulowice.pl.


PDFProjekt Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (3,86MB)


PDFKierunki Zmian Funkcjonalno – przestrzennych Obszaru Rewitalizacji Gminy Tułowice.PDF (1,47MB)


DOCXFormularz konsultacyjny do pobrania.docx (27,64KB)


DOCXObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dnia 27.10.2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030.docx (31,29KB)


PDFKlauzula RODO - Konsultacje GPR.pdf (150,82KB)


PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (849,48KB)


 Burmistrz Tułowic

 Andrzej Wesołowski