Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tułowice


      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił VI konkursowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań  związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
W ramach ww. konkursu Gmina Tułowice  ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Tułowice  planuje wystąpić  o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tułowice - VI nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby  zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Tułowice.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są koszty związane z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wkład co najmniej 15 % zainteresowanego właściciela nieruchomości).

               W związku z powyższym  właściciele, zarządcy nieruchomości, którzy planują skorzystać z pomocy proszeni są o złożenie wniosku do Wójta Gminy  Tułowice  do dnia 15 lutego 2015 roku. Wnioski należy składać  Urzędzie  Gminy w Tułowicach  na formularzu, który można pobrać  na stronie internetowej  www.bip.tulowice.pl lub www.tulowice.pl   albo  w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu.
 

 Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

PDFWniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest .pdf (44,60KB)

PDFZałącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tułowice.pdf (24,62KB)

PDFZałącznik Nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tułowice.pdf (24,89KB)

PDFZałącznik Nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.pdf (25,20KB)

PDFZałącznik Nr 4 do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tułowice.pdf (33,15KB)