Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Ogólny


  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice - rysunek.jpeg

    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Tułowice - 09.05.2024 r.


    Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z ‍dnia 27 ‍marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z ‍2023 r. poz. 977 ze ‍zm.) zawiadamiam o ‍podjęciu przez ‍Radę Miejską w ‍Tułowicach uchwały nr LXVII/358/24 z ‍dnia 25 marca 2024 r. w ‍sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Tułowice