Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatw sprawę


Podatek od nieruchomości


PDFDane o nieruchomościach ZN-1A.pdf


PDFDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1B.pdf


PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf


PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.pdf


Podatek leśny


PDFDane o nieruchomościach leśnych ZL-1A.pdf


PDFDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B.pdf


PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf


PDFInformacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf


Podatek rolny


PDFDane o nieruchomościach rolnych ZR-1A.pdf


PDFDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1B.pdf


PDFDeklaracja na podatek rolny DR-1.pdf


PDFInformacja w sprawie podatku rolnego IR-1.pdf


Ochrona środowiska


PDFOpiniowanie rocznych planów łowieckich.pdf


PDFUdzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf


PDFUdzielenie zezwolenia na prowadzewnie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych.pdf


PDFWydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFWydawanie zgody na hodowlę, utrzymywanie psów należących do ras uznanych za agresywne.pdf


PDFZaświadczenia o wpisie do rejestru działalnosci regulowanej.pdf


PDFZezwolenie na uprawę maku i konopi.pdf


PDFZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Tułowice.pdf


Gospodarka odpadami


PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DO-1.pdf


PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DO-2.pdf


Wzory formularzy urzędowych


PDFWniosek o przyznanie prawa pomocy - PPF.pdf


PDFWniosek o przyznanie prawa pomocy - PPPr.pdf