Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2016


1. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża bazaltu "Rutki" metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych na terenie projektowanego obszaru górniczego "Rutki IV". Udokumentowane złoże bazaltu "Rutki" zlokalizowane jest na gruntach wsi Ligota Tułowicka, w gminie Tułowice.


PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.1.4.2016.AF.pdf (209,86KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.1.1.2016.AF.pdf (1,66MB)

PDFPostaniowienie RLiOŚ.6220.1.8.2016.AF.pdf (270,03KB)

PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania RLiOŚ.6220.1.9.2016.AF.pdf (269,28KB)

PDFRaport 1/2016.pdf (442,16KB)

PDFPostanowienie 1/2016.pdf (440,97KB)

PDFObwieszczenie RLIOŚ 6220.1.13.2016.AF.pdf (1,89MB)

PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego RLiOŚ.6220.1.17.2016.pdf (693,22KB)

PDFZawiadomienie RLiOŚ.6220.1.19.2016.AF.pdf (621,99KB)

PDFDecyzja 1/2016.pdf (445,08KB)


2. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Stworzenie linii produkcyjnej kalkomanii ceramicznej i szklarskiej - metodą sitodruku" na terenie działki nr 130/73 obręb 0005 w Tułowicach.


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.2.2.2016.AF.pdf (436,12KB)

PDFDecyzja 2/2016.pdf (435,85KB)


3. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Tułowice-Tułowice Małe".


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.3.1.2016.AF.pdf (438,77KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.3.1.2016.AF.pdf (1,02MB)

PDFPostanowienie RLiOŚ. 6220.3.4.2016.AF.pdf (357,56KB)

PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.3.5.2016.AF.pdf (879,31KB)

PDFDecyzja RLiOŚ.6220.3.8.2017.AF.pdf (438,82KB)

PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.3.9.2017.AF.pdf (59,83KB)